"Spa Times". Newspaper design for Hedon Spa & Hotel.

Newspaper design for Hedon Spa & Hotel. Design: Piret Pärnapuu, Mudu. Interior: Hedon Spa & Hotel. Photos: Piret Pärnapuu, Mudu.

Sa peaksid minuga lõpuni minema

Üles jälle!